We wtorek, 13 lutego na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu dla komend Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

W uroczystości uczestniczyli komendanci PSP, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa świętokrzyskiego, naczelnicy wydziałów KW PSP w Kielcach, parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów.

Uczestników uroczystości powitał świętokrzyski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie aktów przekazania i poświęcenie sprzętu przez wojewódzkiego kapelana strażaków. Akty strażakom wręczali: wicewojewoda świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski i świętokrzyski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka.

W trakcie uroczystości przekazany został następujący sprzęt:

  • siedem średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (PSP – 1 szt., OSP – 6 szt.) na łączną kwotę 5 437 215 zł,
  • pięć lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP na łączną kwotę 1 219 491 zł,
  • trzy lekkie samochody operacyjne dla PSP na łączną kwotę 355 261 zł,
  • jeden samochód lekki kwatermistrzowski dla PSP na kwotę 66 500 zł,
  • jeden mikrobus do przewozu osób dla PSP o wartości 118 080 zł,
  • czternaście łodzi ratowniczych (PSP – 1 szt., OSP – 13 szt.) na łączną kwotę 552 753,15 zł.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków pochodzących z: „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, dotacji na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), dotacji MSWiA, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, środków samorządowych, rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz środków własnych PSP i OSP.

Po głównej części uroczystości odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego, na której podsumowano działalność straży pożarnej na terenie województwa za 2017 rok oraz przedstawiono cele i kierunki działania na 2018 rok.

Foto. asp. Piotr Boksa

o autorze

Redakcja/Łukasz