Uroczyste ślubowania w szkołach pożarniczych

W piątek w Częstochowie i Krakowie odbyły się uroczyste ślubowania słuchaczy turnusu Dziennego Studium Aspirantów.

W Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rotę ślubowania wypowiedziało 60 słuchaczy, w tym jedna kobieta. Z kolei w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 59 słuchaczy, w tym pięć kobiet.

Słuchaczami wyróżnionymi złożeniem ślubowania na sztandar szkoły w Krakowie byli: str. Łukasz Proksza, str. Marcin Maksymiuk, str. Katarzyna Chronowska i str. Aneta Kruczek, w Częstochowie: str. Jakub Bajon, str. Damian Ciosek, str. Adam Wcisły, str. Rafał Żulewski.

Foto. SA PSP Kraków, CS PSP

Exit mobile version