12 października 2015 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby KP PSP w Brzezinach. Nowa strażnice poświęcili: kapelan strażaków woj. łódzkiego ksiądz Henryk Betlej i kapelan powiatowy strażaków ksiądz Władysław Moczarski.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sprzętu ratowniczego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Powiat Brzeziński zakupił podest ratowniczy wartości 11 tys. zł., gmina Jeżów przekazała środki w wysokości 10 tys. zł. na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego, a miasto Brzeziny przekazało środki w wysokości 10 tys. zł. na zakup pompy elektrycznej do wody zanieczyszczonej.

Na uroczystości nie zabrakło również odznaczeń dla strażaków, listów gratulacyjnych dla samorządowców z terenu powiatu brzezińskiego z okazji 25-lecia Samorządu Lokalnego oraz okolicznościowych pamiątek.

W uroczystości tej uczestniczyli między innymi: Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Cezary Gabryjączyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu, Krystyna Ozga – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – członek prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki, nadbryg. Andrzej Witkowski – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Brzezinach

o autorze

Redakcja