9 grudnia 2016 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość, podczas której z rąk sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suskiego oficerowie PSP otrzymali decyzje:

  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wyznaczył z dniem 9 grudnia br. na stanowisko prorektora – zastępcę komendanta do spraw operacyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr. inż. Jarosława Zarzyckiego.

Z kolei komendant główny Państwowej Straży Pożarnej decyzjami od 9 grudnia 2016 roku:

    • powołał na stanowisko zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP w Warszawie st. bryg. mgr. inż. Bogdana Łasicę,
    • powierzył pełnienie obowiązków zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku bryg. mgr. inż. Piotrowi Socha,
    • powierzył pełnienie obowiązków zastępcy opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu bryg. mgr. inż. Maciejowi Zającowi,
    • powierzył pełnienie obowiązków zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. mgr. inż. Robertowi Flicińskiemu.

msw2

Źródło: KG PSP

o autorze

Redakcja