To był smutny dzień dla braci strażackiej powiatu poznańskiego. Wczoraj, 21 lipca br. pożegnaliśmy tragicznie zmarłego strażaka ochotnika ś+p. dh Dionizego Łukaszyka z OSP Buk. Zmarł w wieku 56 lat.

Wieloletni członek OSP Buk, aktywnie uczestniczący zarówno w życiu jednostki jak i życiu społecznym gminy.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11:00 mszą św. w parafii św. Stanisława Biskupa w Buku. Uroczystość celebrowali: kapelan wojewódzki strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych woj. wielkopolskiego ks. Mateusz Drob, kapelan powiatowy strażaków ks. Roman Janecki oraz ks. Andrzej Szczepaniak- kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku. Przy trumnie wystawiono warty honorowe, którą pełnili najpierw naczelnicy gminni a podczas mszy św. strażacy-koledzy z OSP Buk. Po zakończonej mszy św. warta honorowa wyprowadziła z kościoła trumnę. Kondukt żałobny przemaszerował na cmentarz św. Rocha, gdzie odprawiona została ostatnia część ceremonii pogrzebowej. Kondukt prowadziła orkiestra i kapelmistrz Karol Hołod, za nią kompania honorowa Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, którą dowodził kpt. Przemysław Kusal, następnie druhny niosące poduszki z odznaczeniami delegacje i zdjęcie zmarłego. Tak, jak kiedyś wyjeżdżał do pożarów, tak teraz tę ostatnią drogę ś+p. dh Dionizy Łukaszyk pokonał na wozie strażackim z OSP Buk. Towarzyszyła mu rodzina, druhny i druhowie OSP, funkcjonariusze PSP, delegacje oraz znajomi. Tłumy wypełniły przestrzeń cmentarza.

W imieniu wszystkich strażaków PSP woj. wielkopolskiego wyrazy szczerego i głębokiego współczucia złożył st. bryg. Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu kolegów, strażaków ś+p. dh Dionizego Łukaszyka pożegnał wieloletni komendant miejsko-gminny i były naczelnik OSP Buk dh Marian Górczak. W imieniu druhów OSP pożegnał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Eugeniusz Grzeszczak, który odczytał też list okolicznościowy od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka. Kilka osobistych słów pożegnania zmarłego przekazał też Prezes Koła Wędkarskiego dr Andrzej Lebiodkowski Prezydium ZW ZOSP RP w Poznaniu nadało pośmiertnie odznaczenie Semper Vigilant.

W asyście sygnałów wozów strażackich trumnę złożono do grobu, następnie st.bryg. Dariusz Matczak Wielkopolski Komendant Wojewódzki wraz ze st. bryg. Jackiem Michalakiem Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu przekazali rodzinie czapkę zmarłego. Flagę, która okrywała trumnę przekazał Burmistrz Miasta i Gminy Buk Pan Paweł Adam, odznaczenia zaś Prezes ZW ZOSP RP w Poznaniu dh Eugeniusz Grzeszczak.

Cześć Twojej Pamięci!

Opracowanie: bryg. Edyta Kalak-Filipiak/KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz