Dzisiaj w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie w sprawie rozdziału podwyżek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

W spotkaniu udział wzięło kierownictwo Komendy Głównej PSP i przedstawiciele central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania był rozdział podwyżki wynoszącej przeciętnie 624,94 zł brutto na etat (wraz z równowartością 1/12 nagrody rocznej – 677 zł), planowanej od 1 stycznia 2022 r.

W toku dyskusji ustalono, że od 1 stycznia 2022 r. podwyżka obejmie wszystkich strażaków w kwocie podwyżki stawki dodatku za stopień wynoszącej 550 zł dla każdego stopnia. Strony doszły do porozumienia, przychylając się do wniosku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, o uwzględnienie także wolnych środków na regulacje w innych składnikach uposażenia w równej kwocie 74,94 zł na etat miesięcznie – rozdział tej  kwoty wymaga uzgodnienia z właściwymi organizacjami związków zawodowych – poinformowała Komenda Główna PSP.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz