1 czerwca br. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa L4 mundurowych. Najważniejsza modyfikacja dotyczy zmiany ze 100% na 80% uposażenia funkcjonariuszów na zwolnieniu lekarskim.

Ustawa obejmuje policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR, CBA i ABW, Służby Więziennej, AW, SKW i SWW. Oszczędności przeznaczone zostaną w ramach funduszu nagród i zapomóg&dla zastępujących nieobecnych żołnierzy czy funkcjonariuszy.

&

o autorze

Redakcja