Ustawa o OC. MSWiA wyrzuca legitymacje OSP do kosza

Przy okazji ustawy o obronie cywilnej MSWiA nowelizuje ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, w tym część o legitymacjach.

Nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych została wrzucona do projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, którym niebawem zajmie się rząd, a później parlament.

Jedną z wprowadzanych zmian jest całkowicie uchylenie artykułu 29, który dotyczy legitymacji, a dokładnie brzmi on tak:

„Strażak ratownik OSP, na czas pełnienia tej funkcji, oraz osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia ratowniczego, na czas posiadania uprawnienia do tego świadczenia, otrzymuje w celu identyfikacji i korzystania z dodatkowych świadczeń, o których mowa w art. 27, legitymację, która zawiera następujące dane: imię i nazwisko, fotografię…”.

Dlaczego zdecydowano się na usunięcie tego artykułu? Nie wiadomo, w uzasadnieniu do ustawy nie opisano z jakich powodów nowelizuje się ustawę o OSP.

Oczywiście nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo przy wielu ustawach nowelizuje się szereg innych, ale od 2022 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła szereg postępowań przetargowych dotyczących wprowadzenia legitymacji dla strażaków-ochotników.

To między innymi dostawa blankietów za ponad 177 tysięcy złotych, dostawa drukarek za ponad 780 tysięcy, dostawa programatorów do obsługi warstwy cyfrowej legitymacji za ponad 170 tysięcy, czy dostawa licencji do zarządzania procesami obsługi druku legitymacji za prawie 300 tysięcy złotych.

Bezprzedmiotowe stanie się również rozporządzenie MSWiA z czerwca 2022 roku w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego, ponieważ zostało wydane na podstawie wspomnianego artykułu 29 ustawy o OSP.

Exit mobile version