Ustawa o OC. Nowe etaty dla Państwowej Straży Pożarnej

foto. PP/KP PSP Tomaszów Lubelski

Ustawa o ochronie ludności zakłada w najbliższych latach duże zwiększenie etatów w Państwowej Straży Pożarnej.

W projekcie ustawy o ochronie o ochronie ludności i obronie cywilnej zapisano, że w celu realizacji zadań związanych z ochroną ludności Państwowa Straż Pożarna otrzyma 2148 etatów.

I tak, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej otrzyma 45 etatów, w tym 5 na wzmocnienie Stanowiska Kierowani KG PSP, 5 etatów do Biura Ochrony Ludności, 15 etatów do Biura Bezpieczeństwa Informacji, 3 etaty do Biura Logistyki, 10 etatów do Biura Współpracy Międzynarodowej i po jednym etacie do Biur Edukacji i Przeciwdziałania Zagrożeniom.

Akademia Pożarnicza otrzyma 30 etatów na potrzeby kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne, 22 etaty będą zarezerwowane dla wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a 8 na potrzeby wypełnienia zadań szkoleniowych z zakresu ochrony ludności, akredytacyjnych i obsługi baz magazynowych.

Najwięcej etatów, bo aż 2070 zapisano dla komend powiatowych i miejskich, z czego 1675 etatów do wzmocnienia obsad stanowisk kierowania komendantów i 395 etatów na potrzeby systemu codziennego do realizacji zadań kontrolnych obiektów zbiorowej ochrony, w tym budowli ochronnych.

Obecnie ponad 80% Stanowisk Kierowania PSP to stanowiska z obsadą jednoosobową, 18% to stanowiska z obsadą dwuosobową. Tylko 4 stanowiska kierowania posiadają obsadę trzyosobową oraz 1 stanowisko kierowania posiada obsadę czteroosobową, które realizuje obsługę 18 jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Wszystkie zapisy nowej ustawy, w tym wzmocnienie Państwowej Straży Pożarnej będą realizowane w latach 2025-2034. Według autorów ustawy tylko na etaty trzeba ponad 2,5 miliarda złotych.

Exit mobile version