Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, który zakłada dodatek do emerytury dla strażaków-ochotników.

Projekt ustawy dotyczy poprawy sytuacji Ochotniczych Straży Pożarnych, wzmocnienia ich roli oraz uhonorowania wieloletniej i ofiarnej służby strażaków ochotników poprzez m.in. wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet brali czynny udział w działaniach w wysokości 200 zł. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu z TOPR i GOPR po spełnieniu analogicznych warunków dotyczących wieku, jak w przypadku członków OSP.

Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne, a po nadaniu numeru druku trafi do komisji sejmowej.

Autorzy ustawy planują, że wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Prace nad projektem połączone były z konsultacjami, które przeprowadziła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Swoje konsultacje zorganizował również Związek OSP RP,  który negatywnie ocenił ustawę.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl