Dodatki emerytalne, uregulowanie świadczeń, zastępca komendanta wojewódzkiego ds. OSP, przywileje w organizacji imprez integrujących lokalną społeczność, legitymacje służbowe oraz odznaczenia państwowe – to kluczowe rozwiązania projektu ustawy o OSP.

Podczas dzisiejszej konferencji kierownictwo MSWiA zaprezentowało sześć najważniejszych rozwiązań dla strażaków ochotników, które znalazły się w projekcie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Najważniejszym punktem ustawy jest stały dodatek emerytalny dla druhów, którzy przez co najmniej 25 lat brali bezpośrednio udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Wysokość dodatku wyniesie 1/14 najniższego wynagrodzenia i będzie wypłacany z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Dokładną ewidencję Państwowa Straż Pożarna prowadzi od 2012 roku, dlatego w przypadku starszych ochotników będą wymagane oświadczenia od trzech świadków zweryfikowanych przez gminę. Na tej podstawie komendant powiatowy/miejski wyda decyzję do ZER MSWiA.

Kolejną sprawą jest kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach, zwolnień z zakładów pracy, odszkodowania, ekwiwalentów.

Myślę, że można tutaj zaryzykować takie stwierdzenie, że ochotnicy, wolontariusze, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskują takie same uprawnienia jak strażacy PSP w tym zakresie – powiedział wiceminister MSWiA Maciej Wąsik.

Ponadto, w każdej Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej będzie jeden Zastępca, który wśród swoich obowiązków będzie zajmował się sprawami Ochotniczych Straży Pożarnych.

W projekcie zaproponowano przywileje dające możliwość strażakom organizowania imprez bez stosowania ustawy o imprezach masowych. „To są duże udogodnienia. Oczywiście, dochód z tych imprez musi iść na działalność statutową OSP” – powiedział wiceminister.

Wąsik zapowiedział również, że druhowie tak samo jak strażacy Państwowej Straży Pożarnej będą posiadali legitymacje służbowe. Na ich podstawie będzie można stosować system zniżek.

Ostatnim rozwiązaniem zaprezentowanym dzisiaj są odznaczenia. Zostanie wprowadzone dwustopniowe odznaczenie za wybitne osiągnięcia, za ratowanie życia i zdrowia. Odznaczenie Świętego Floriana nadawane przez ministra spraw wewnętrznych i Krzyż Świętego Floriana nadawany przez Prezydenta na wniosek ministra.   

Projekt przygotował zespół kierowany przez nadbryg. Adama Koniecznego, Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Foto. Łukasz Rutkowski 

o autorze

Redakcja/Łukasz