Udział członków i działaczy Związku w zespołach opiniujących projekt ustawy o OSP powołanych przez PSP jest niewskazany – napisano w mailu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, do którego dotarliśmy.

Według maila Związek i jego oddziały sporządzają własne opinie, z kolei opinie oddziałów powiatowych w opracowaniu zbiorczym mają trafić do Zarządu Głównego Związku OSP.

Komendanci Państwowej Straży Pożarnej powołali zespoły do prac nad projektem ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. W składach znaleźli się druhowie różnych szczebli i komendanci PSP.

Związek OSP RP może tylko rekomendować, ale decyzje należą do jednostek OSP. ZOSP RP nie jest organizacją nadzorczą lub zarządzającą wobec OSP. Jedyne uprawnienia Związku to te dotyczące przyjęcia albo skreślenia członków.

Jednostki OSP zachowują odrębną podmiotowość prawną mimo przynależności do ZOSP RP.

o autorze

Redakcja/Łukasz