Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej poinformowała o pierwszych wnioskach o pierwszych wnioskach po konsultacjach z druhami. 

W wyniku konsultacji z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych Komenda Główna PSP opublikowała pierwsze wnioski:

– zapisanie wprost w ustawie że OSP jest formacją mundurową. Rozwieje to obawy w zakresie mundurów. KG PSP wyjaśnia, że aktualny projekt ustawy, nie przewiduje odbierania prawa do noszenia mundurów wyjściowych strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych;

– dodanie wprost słowa BEZPŁATNIE do artykułu regulującego tematykę szkoleń strażaków OSP. Niemniej już w obecnym kształcie projektu ustawy, z art. 27 ust. 2 wynika, że szkolenie pokrywane będzie z budżetu państwa;

– rozważenie określenia strażak / ratownik lub innej formy. KG PSP podkreśla, że nie jest intencją ustawy odbieranie tytułu „strażaka” członkom OSP. Jedynym założeniem było i jest dostosowanie nazwy do aktualnych zadań.  Obecnie członkowie OSP nie zajmują się już tylko pożarami ale realizują również inne zadania z zakresu ratownictwa. Warto dodać, ze obecna Ustawa o ochronie przeciwpożarowej używa sformułowania „Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych”. Tak więc projektowaną ustawą o OSP nikt nie odbiera określenia „strażak” członkom OSP, bowiem określenie to było i będzie zawsze używane potocznie a nie z mocy prawa;

– w kwestii wprowadzenia JRG OSP ideą było aby podkreślić profesjonalizm tych jednostek. W wyniku zgłoszonych uwag, rozważana jest możliwość pozostawienia jednostek operacyjno – technicznych ( JOT ).

 

„Likwidacja OSP” to wierutna bzdura. Rozmowa z sekretarzem stanu w MSWiA – Maciejem Wąsikiem

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl