Za nieco ponad miesiąc wejdą w życie długo wyczekiwane przez druhów OSP zmiany we wprowadzaniu do użytkowania używanych samochodów ratowniczo – gaśniczych. Już teraz wiadomo jakie będą wymagane dokumenty. 

Jak już informowaliśmy wielokrotnie, do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej będą mogły zostać wprowadzone samochody nie starsze niż 30-letnie i używane przez co najmniej pięć lat licząc od daty pierwszej rejestracji na terenie Unii Europejskiej, Turcji i w państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Takie samochody nie będą otrzymywały świadectwa dopuszczenia tylko opinię techniczną, za jej wydanie odpowiadać będzie Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Wniosek o wydanie opinii będzie mógł składać właściciel lub użytkownik pojazdu. Wymagana będzie dokumentacja potwierdzająca datę pierwszej rejestracji poza granicami i potwierdzająca użytkowanie pojazdu przez minimum 5 lat w jednostkach ochrony przeciwpożarowej poza RP. Do tego dokumentacja potwierdzająca pierwszy przegląd na terenie Polski, instrukcja obsługi pojazdu oraz wykaz sprzętu i wyposażenia przewożonego w samochodzie i jego rozmieszczenie. Jeśli dokumenty nie są po polsku będą musiały posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Opinia jest wydawana bezterminowo dla każdego pojazdu, w ramach indywidualnego postępowania. Opłata za jej wydanie według różnych zapowiedzi ma nie przekraczać 10 tys. zł.

Dokładne wymagania techniczno-użytkowe dla używanych wozów zostaną określone w rozporządzenia MSWiA. 

Ustawa wejdzie w życie 1 października 2020 r.

Foto. Krzysztof Retych/ratownicza.net

o autorze

Redakcja/Łukasz