26 – 27 maja 2017 r. na poligonie Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie i obiektach Nadleśnictwa Dąbrowa odbyły się „V Manewry Ratownicze dla Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz podmiotów współpracujących z KSRG z terenu powiatu świeckiego.”

Głównym celem tegorocznych manewrów było doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu taktyki zwalczania pożarów oraz technik i procedur z pozostałych dziedzin ratownictwa mających zastosowanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Pierwszego dnia liderzy poszczególnych zastępów uczestniczyli w szkoleniu teoretyczno – warsztatowych, natomiast w drugim dniu dowodzili podległymi zastępami w trakcie zmagań z zaaranżowanymi scenkami.

Zastępy zostały podzielone na 6 zespołów, które musiały wykazać się współpracą i koordynacją działań podczas wspólnych działań przy likwidacji pozorowanych zagrożeń:

  1. Pożar wewnętrzny – pomieszczenie kuchenne w budynku jednorodzinnym; jedna osoba – dziecko wewnątrz zatrucie CO, druga osoba opuściła pomieszczenie o własnych siłach bez widocznych obrażeń  – reakcja sytuacyjna . Wymagane wdrożeń działań gaśniczych, przeprowadzenie ewakuacji, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP);(działania w komorze rozgorzeniowej)
  2. Pożar statku powietrznego – śmigłowiec po awaryjnym lądowaniu, dwie osoby z oparzeniami twarzy i rąk jedna ze złamaniem obu kończyn dolnych w podudziach i ogólnymi potłuczeniami . Wymagane podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających, gaśniczych, wdrożenie procedur KPP.
  3. Wypadek i pożar samochodu osobowego na drodze leśnej, jedna osoba poszkodowana nieprzytomna wydostała się samodzielnie z pojazdu uraz czaszkowo mózgowy. Wymagane wdrożenie działań gaśniczych i KPP.
  4. Pożar obszaru leśnego wymagane podawanie środka gaśniczego do miejsca pożaru zgodnie z pożądaną intensywnością i zasięgiem.
  5. Pożar budynku mieszkalnego trzy osoby wewnątrz zatrute CO. Wymagane wdrożenie działań gaśniczych, technik przeszukiwania pomieszczeń oddymiania i KPP.
  6. Wybuch i pożar w obrębie zabudowań gospodarskich. Częściowe zniszczenie budynku, dwie osoby poszkodowane jedna z rozerwaniem połowiczym, druga z powierzchownymi licznymi obrażeniami po wybuchu. W budynku materiały wybuchowe, broń i amunicja. Wymagane zabezpieczenie miejsca zdarzenia wdrożenie działań gaśniczych ewakuacja i KPP.

Uczestnicy na stanowiskach ćwiczeniowych w warunkach pozoracji pod nadzorem instruktora otrzymywali zadania do wykonania. Po ich realizacji nadzorujący omawiał ewentualne błędy jakie zostały popełnione oraz wskazywał prawidłowe rozwiązania.

W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 170 osób w tym 20 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu, zastęp z Jednostki Wojskowej w Grupie oraz Zakładowej Służby Ratowniczej IMPEL, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej w Świeciu.

KP PSP Świecie

o autorze

Redakcja/Łukasz