W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę w Częstochowie. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki kompanii honorowych i pocztów sztandarowych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz orkiestr na Placu Wł. Biegańskiego. 

Po uroczystościach na Placu Wł. Biegańskiego strażacy z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim przeszli pod jasnogórski klasztor. Tam kilkadziesiąt tysięcy strażaków z całej Polski oraz z zagranicy oczekiwało na rozpoczęcie mszy św, której przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa strażaków.

Przed mszą strażaków powitał gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Do zebranych strażaków przemówił rówież prezydent RP oraz prezes ZOSP RP dh Waldemar Pawlak.

leśniakiewicz

Przed tłumem ok. 100 tysięcy strażaków na Jasnej Górze stały kompanie honorowe Państwowych Straży Pożarnych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych a także ok. 150 orkiestr z Ochotniczych Straży Pożarnych.

W pielgrzymce wzięli udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, słuchacze Szkół Pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Strażacy Zakładowych Straży Pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej.

W uroczystościach udział wzięli również: prezydent RP; posłowie i senatorowie, w tym przedstawiciele Poselskiego i Senackiego Zespołu Strażaków; minister spraw wewnętrznych; przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych; kierownictwo Komendy Głównej PSP na czele z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem; komendanci wojewódzcy i szkół PSP; dyrektorzy CNBOP-PIB i CMP; władze Związku OSP RP na czele z prezesem ZG ZOSP RP; przedstawiciele duchowieństwa.

o autorze

Błażej