W piątek 21 grudnia druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie powitali swój nowy wóz.

Nowy nabytek to średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Volvo FL280 4×4 z zabudową firmy Bocar. Posiada między innymi  zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę o wydajności 2900 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar i 400 litrów na minutę przy ciśnieniu 40 bar, maszt oświetleniowy, linię szybkiego natarcia, agregat prądotwórczy, zestaw narzędzi hydraulicznych, pilarkę do drewna, piłę tarczową do stali i betonu.  Inny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych wkrótce trafi na wyposażenie samochodu.

Wóz kosztował 782 tys. złotych, z czego 330 tys. zł to dotacja z Urzędu Gminy w Ustce, 200 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 230 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 10 tys. zł z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, pozostałe środki to wkład własny jednostki.

Foto. OSP Duninowo

o autorze

Redakcja/Łukasz