W Akademii Pożarniczej powstanie Ochotnicza Straż Pożarna

foto. ilustrujące/OSP Wesoła

W najbliższej przyszłości w Akademii Pożarniczej ma zostać utworzona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kilka dni temu Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej powołał specjalny zespół, który ma zająć się utworzeniem jednostki OSP w Akademii Pożarniczej. W zespole jest siedem osób, nadzór sprawują mł. bryg. Adrian Bralewski – Dziekan WIBiOL i st. bryg. Paweł Fliszkiewicz – Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych.

Zadaniem zespołu jest przygotowanie koncepcji funkcjonowania jednostki OSP, przygotowanie dokumentacji do rejestracji stowarzyszenia, statusu i projektu umowy pomiędzy Akademią Pożarniczą a OSP.

Do 16 sierpnia Przewodniczący zespołu ma złożyć sprawozdanie z podjętych działań i wypracowanych rozwiązań.

Jeśli ostatecznie uda się utworzyć jednostkę będzie to szósta ‘wyjazdowa’ jednostka OSP na terenie Warszawy.

Do tematu wrócimy!

Exit mobile version