Na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim trwa budowa trenażera do gaszenia pożarów wewnętrznych.

Budowa trenażera o oznaczeniu TR 006 oznacza, że wzorcowy prototyp (TR 005) który został zbudowany kilka tygodni temu w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przeszedł pozytywnie odbiór i konsorcjum firm: Ślusarstwo Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik i Weldon Sp.z o. o zbuduje we wskazanych w umowie lokalizacjach siedemnaście identycznych trenażerów.

Trenażer jest przewidziany przede wszystkim do realizacji „Programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”, jak również do realizacji procesu kształcenia instruktorów prowadzących zajęcia z gaszenia pożarów wewnętrznych oraz do wsparcia procesu doskonalenia zawodowego strażaków PSP i OSP. Uniwersalna konstrukcja pozwala dodatkowo na realizację szeregu elementów innych szkoleń, np. z dziedziny ratownictwa wysokościowego, chemicznego czy poszukiwawczo-ratowniczego.

Wraz z zakończeniem dostaw Państwowa Straż Pożarna będzie posiadała ujednoliconą bazę dydaktyczną na terenie całego kraju.

Dokładną listę znajdziecie >TUTAJ<

Foto. JRG SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz