Komenda Miejska PSP w Grudziądzu prowadzi przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla nowej strażnicy Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1.

Nowa strażnica ma powstać o powierzchni prawie półtora hektara przy ulicy Karabinierów.

Będzie składała się z dwóch części:

Część Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – hala garażowa na 14 samochodów, stanowisko do mycia pojazdów, magazyny, warsztat, pokoje do wypoczynku, pomieszczenia sanitarne, pokoje dla dowództwa JRG, sala szkoleniowa, stacja obsługi OUO itp.

Część Komendy Miejskiej PSP – gabinety Komendanta i Zastępcy Komendanta, sekretariat, pokoje biurowe, sala odpraw, Stanowisko Kierowania KM PSP, serwerownia, magazyn, pomieszczenia sanitarne.

Komenda Miejska PSP planuje realizację inwestycji od drugiej połowy 2022 roku do grudnia 2025 roku. Budowa ma być sfinansowana z nowego programu modernizacji.

Firma, która wygra przetarg będzie miała pięć miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ubiegłym roku Urząd Miasta pokazał wizualizację nowej strażnicy.  Może ona jednak ulec zmianie. 

Strażacy z Grudziądza będą mieli nową strażnicę?

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl