Uwieńczeniem pamięci tych, którzy ofiarowali swe życie dla bliźniego podczas niesienia pomocy w czasie akcji ratowniczych, jest powstały na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, 11-metrowy pomnik w kształcie dwóch połączonych ze sobą drabin strażackich.

Pomnik „W Hołdzie Pomorskim Strażakom” dedykowany został strażakom, którzy ponieśli śmierć podczas pełnienia obowiązków służbowych oraz funkcjonariuszom, którzy codziennie z narażeniem zdrowia i życia niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Świadectwo to powstało z dwóch połączonych ze sobą drabin pochodzących z zabytkowego wozu strażackiego. Na szczycie drabiny są załamane, jest to symbol przerwanego życia ludzkiego. W połowie wysokości monumentu znajduje się dzwon. Będzie on oddawał hołd wszystkim ratownikom podczas ważnych uroczystości.

Jedno uderzenie dzwonu symbolizować będzie, każdego strażaka, który zginął podczas akcji ratowniczej. tłumaczy rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku Tadeusz Konkol.

Z jednej strony pomnika został umieszczony napis „W Hołdzie Pomorskim Strażakom”, z drugiej zaś jedno z najważniejszych zdań z Roty Ślubowania strażaka:&„Uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym&w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia, nawet z narażeniem życia”.

Ceremonia odsłonięcia Pomnika odbyła się 13 grudnia 2013 roku wraz z udziałem zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Panu Wojewodzie Pomorskiemu, po czym Pan Komendant Wojewódzki st.bryg. Andrzej Rószkowski przybliżył historię powstania pomnika i w kilku słowach wyraził uznanie i podziękowanie za trud i poświęcenie strażaków w czasie codziennej służby.

Po akcie odsłonięcia i poświęcenia pomnika został odczytany Apel Poległych. W ten sposób złożono hołd i cześć strażakom, którzy stracili swe życie w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych oraz zapewniono, że ich bohaterskie czyny nigdy nie pójdą w zapomnienie.

Ważną rolę podczas uroczystości odegrały rodziny zmarłych strażaków, które otrzymały z rąk Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pamiątkowe grafiki.

Warto wspomnieć, iż na przestrzeni kilkudziesięciu lat swe życie oddało dziewięciu strażaków. Pierwszą z upamiętnionych ofiar był druh Michał Kamień. Zginął on w 1963 roku podczas gaszenia pożaru w miejscowości Przytocko (powiat bytowski). Ostatnim strażakiem, który odszedł na druga stronę ognia, był st.ogn. Witold Pudlis. Podczas usuwania skutków nawałnicy jaka przeszła w 2004 roku w powiecie sztumskim został przygnieciony przez drzewo.

Projekt pomnika powstał w pracowni Państwa Szotyńskich, którzy znani są z projektu Krzywego Domu w Sopocie, natomiast środki finansowe na jego realizację pozyskane zostały głównie od sponsorów.

Autorem zdjęć jest Pan Łukasz Unterschuetz (www.trójmiasto.pl)

o autorze

Redakcja