W poniedziałek 8 marca zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej, dotyczącej utworzenia wspólnego kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Sygnatariuszami porozumienia są Komendant Miejski PSP w Jastrzębiu-Zdroju st. bryg. Wojciech Piechaczek oraz dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ppłk Wojciech Emerling.

W ramach porozumienia na terenie będącym w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, który obecnie wyposażony w strzelnicę oraz trenażer służby więziennej powstaną dodatkowe moduły:

  • moduł ogniowy – stanowiący kontener z komorą rozgorzeniową,
  • moduł taktyczny – stanowiący zestaw kontenerów połączonych ze sobą wraz z infrastrukturą towarzyszącą (schody, pochylnie, estakady),
  • moduł gruzowiskowy – stanowiący obiekty imitujące między innymi gruzowiska po katastrofie budowlanej,
  • moduł do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego.

Porozumienie zostało podpisane w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, zastępcy dyrektora generalnego Służby Więziennej gen. Andrzeja Leńczuka oraz śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego. 

o autorze

Redakcja/Łukasz