28 sierpnia na długo zapisze się w historii Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. To właśnie tego dnia w Kenii został otwarty pierwszy ośrodek szkoleniowy dla strażaków.

Ośrodek nie powstałby gdyby nie środki z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ‘Polska Pomoc’ i współpraca z kenijskim stowarzyszeniem strażaków (KENFIBA), władzami hrabstwa Kiambu oraz komendą straży pożarnej.

Przez ponad dwa miesiące strażacy będą uczyć się obsługi pomp, drabin i narzędzi hydraulicznych, dostarczania wody na duże odległości, ratownictwa wysokościowego, usuwania gniazd niebezpiecznych owadów, pracy na osuwiskach i w zawalonych budynkach, ewakuacji poszkodowanych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwa na wodach przybrzeżnych Oceanu Indyjskiego.

Funkcję instruktorów pełnią kenijscy strażacy, którzy we wcześniejszych latach zostali przeszkoleni przez polskich strażaków-specjalistów PCPM.

Bardzo wysoka frekwencja kursu świadczy o gotowości Kenijczyków do działania i wysokim zapotrzebowaniu na tego typu miejsce – uczestnicy pierwszego spotkania przyjechali z oddalonej o 360 kilometrów Garissa County – mówi Przemysław Rembielak, koordynator merytoryczny polskich szkoleń strażackich w Afryce.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ze swojej strony zapewnia obsługę centrum w kluczowych jego aspektach takich jak nadzór merytoryczny, rekrutacja i zaproszenie uczestników, ustalenie kryteriów, rekrutacja trenerów-szkoleniowców, przygotowanie programu szkoleń, poligonu pożarniczego, hydrantów, sprzętu gaśniczego, ratowniczego, wyposażenia sal wykładowych oraz zakwaterowanie.

Foto. PCPM

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl