W KG PSP powstał koncept Mobilnego Centrum Dowodzenia

W lutym w Komendzie Głównej PSP zakończyły się prace koncepcyjnej nad Mobilnym Centrum Dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej.