Lubelska straż pożarna planuje wybudować w Małaszewiczach nową strażnicę dla miejscowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Budowa strażnicy to jeden z wniosków konsultacji związanych z budową Parku Logistycznego Małaszewicze. Kilka kilometrów od granicy na łącznej powierzchni ponad 30 kilometrów kwadratowych ma powstać najnowocześniejszy i największy hub przeładunkowy w regionie. Już teraz Małaszewicze to największy terminal intermodalny w Grupie PKP Cargo, nazywany także bramą z Chin do Unii Europejskiej, gdyż tędy przepływa największy strumień ładunków wysłanych drogą lądową z Azji Wschodniej do UE i w odwrotnym kierunku.

Wartość inwestycji to ponad trzy miliardy złotych, środki mają pochodzić w budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Jednym z wniosków jest konieczność podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i potencjału ratowniczego PSP poprzez planowaną budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Małaszewiczach oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt ratowniczy za czym zgodnie opowiedzieli się wszyscy uczestnicy spotkania – przekazała Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

Obecnie w Małaszewiczach działa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza, jedna z trzech w strukturze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

o autorze

Redakcja/Łukasz