Nowelizacja Zasad organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym zakłada utworzenie w Państwowej Straży Pożarnej nowych grup.

Według nowych Zasad w Państwowej Straży Pożarnej zostaną utworzone Specjalistyczne Grupy Sonarowe. Mają realizować wsparcie techniczne poszukiwań obiektów podwodnych korzystając z technicznych metod poszukiwań, umożliwiających lokalizację obiektu bez użycia nurka. Grupa może być utworzona w tej samej jednostek, w której działa Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego.

SGS powinna składać się z co najmniej dziewięciu strażaków, w tym dowódcy, posiadających kwalifikację w zakresie obsługi sonarów i zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych i być tak zorganizowana aby zapewnić wymaganą gotowość operacyjną przez co najmniej trzech strażaków, w tym strażaka o kwalifikacjach sonarzysty, strażaka obsługującego sprzęt logistyczny i pomocniczy z uprawnieniami do obsługi samochodów i strażaka – stermotorzystę lub sternika motorowodnego.

Minimalny normatyw wyposażenia Specjalistycznej Grupy Sonarowej to lekki samochód ratownictwa wodnego lub samochód ratownictwa wodnego, łódź, GPS, komputer przenośny bryzgoszczelny, sonar dookólny, sonar holowany, agregat prądotwórczy, wodnoodporne ubrania ochronne, zestaw do kotwiczenia łodzi, boja z linką i obciążnikiem, radiotelefon. Rekomendowany jest zdalnie sterowany pojazd podwodny ROV i zwijadło elektryczne do kabloliny.

Jak poinformowała nas Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, obecnie trwają uzgodnienia dotyczące rozlokowania sieci grup specjalnych, po ich zakończeniu zostaną podjęte stosowne decyzje.

Foto. Łukasz Rutkowski 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl