W Przemyślu powstanie komora dymowa

Jeszcze w tym roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu powstanie komora dymowa.

Przedmiotem postępowania ogłoszonego 22 stycznia przez Podkarpacką Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego zespołu garaży wraz ze zmianą sposobu użytkowania na komorę dymową wraz z dostawą i montażem wyposażenia sali wysiłkowej i pomieszczeń komory dymowej.

Będzie ona przeznaczona do szkoleń strażaków zawodowych i ochotników z województwa podkarpackiego i obwodów Lwowskiego, Iwano-Frankiwskiego i Zakarpackiego.

Inwestycja o wartości około półtora miliona złotych jest realizowana w ramach projektu „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania katastrofom i reagowania w Euroregionie Karpackim” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.  Wszystkie prace powinny zostać zakończone do końca października 2019 roku.

W tej chwili w województwie podkarpackim są dwie komory dymowe – w Ośrodku Szkolenia PSP w Nisku i Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie.

Foto. OS KW PSP Pionki

Exit mobile version