Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się XIV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Delegaci z całego kraju zajmą się m.in. działalnością Związku w mijającej kadencji, zmianami w statucie, określeniem liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej, powołaniem w skład Zarządu przedstawicieli organizacji lub instytucji współpracujących, uchwaleniem programu działalności na lata 2017-2022 i co najważniejsze zostanie wybrany nowy Zarząd Główny Związku OSP RP.

Jedno jest niemal pewne – Waldemar Pawlak pomimo wielu krytycznych słów ze strony strażaków ochotników i zmianach przeprowadzonych przez partię rządzącą w dotacjach dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zostanie po raz szósty wybrany na Prezesa Zarządu Głównego OSP RP.

o autorze

Redakcja/Łukasz