Radni Szczecina zdecydowali o przekazaniu za symboliczną złotówkę Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej działki pod budowę nowej strażnicy.

Chodzi o działkę przy ulicy Polickiej o powierzchni ponad ośmiu tysięcy metrów kwadratowych o wartości ponad 1,8 mln zł. Ma na niej powstać nowa strażnica dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4.

Pozyskanie przedmiotowej działki umożliwi w odpowiednim stopniu utrzymać poziom bezpieczeństwa tej części miasta i mieszkańców. Uwzględniając zamierzenia inwestycyjne związane z dalszą rozbudową mieszkaniową (w tym budownictwo TBS) i rozbudową kluczowej infrastruktury ocenia się przedmiotową lokalizacje jako najbardziej optymalną – napisano w uzasadnieniu do uchwały.

Konieczność zmiany umiejscowienia JRG 4 wynika z planowanej przez Miasto przebudowy i rozbudowy tzw. Trasy Nadodrzańskiej, która ma obejmować między innymi działkę przy ul. Nad Odrą 12 na której obecnie znajduje się jednostka.

Nie wiadomo kiedy ruszy budowa nowej jednostki i z jakich źródeł zostanie sfinansowana.

o autorze

Redakcja/Łukasz