W związku ze zbliżającym się strajkiem nauczycieli Zastępca Prezydenta Białegostoku kilka dni temu skierował pismo do służb, w tym do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Związki domagały się na początku podniesienia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 1000 złotych brutto z wyrównaniem od stycznia tego roku. Teraz chcą 30-procentowego wzrostu wynagrodzenia w 2019 roku – 15 procent od 1 stycznia i 15 procent od 1 września. Oznaczałoby to dla nauczyciela stażysty wzrost pensji o mniej więcej 720-730 złotych miesięcznie, a dla nauczyciela dyplomowanego – o mniej więcej 990 złotych miesięcznie.

Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Białegostoku skierował pismo do Komendantów Miejskich Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w którym prosi o wsparcie przedszkoli i szkół w zapewnieniu dzieciom i uczniom zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ramach realizacji zadań i przedsięwzięć, w tym Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku.

Przygotowanie i uruchomienie, według Państwa właściwości propozycji i ofert przeprowadzenia w różnorodnych formach efektywnego spędzenia czasu przez dzieci i młodzież, będzie znaczącą pomocą w zapewnieniu opieki z jednoczesną realizacją możliwych i planowanych zajęć, spotkań i imprez promujących zasady bezpieczeństwa – napisał Zastępca.

Akcja strajkowa nauczycieli i pracowników placówek oświatowych ma rozpocząć się w poniedziałek 8 kwietnia.

o autorze

Redakcja/Łukasz