W ubiegłym roku najspokojniejszym powiatem w skali kraju był powiat sejneński w województwie podlaskim.

Na terenie powiatu sejneńskiego w 2018 roku według danych Wydziału Przetwarzania Danych Operacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odnotowano 268 zdarzeń. Strażacy byli wzywani 66 razy do pożarów i 191 razy do usuwania miejscowych zagrożeń. 11 zgłoszeń zakwalifikowano jako fałszywe alarmy, z czego większość w dobrej wierze.

Powiat sejneński położony jest w północno – wschodniej części województwa podlaskiego. Składa się z czterech gmin wiejskich i jednej miejskiej. Zajmuje 856 kilometrów kwadratowych i liczy ponad 20 tysięcy mieszkańców. W Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym jest osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na drugim miejscu znalazł się powiat bieszczadzki – 404 interwencje, a na trzecim kazimierski – 426 interwencji.

Foto. KP PSP Sejny

o autorze

Redakcja/Łukasz