W marcu liczba izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego wzrosła niemal czterokrotnie, w stosunku do poprzedniego miesiąca – przekazała Państwowa Straż Pożarna.

W ubiegłym miesiącu strażacy brali udział w 963 tak zwanych izolowanych zdarzeniach ratownictwa medycznego, w lutym było ich 290. Najwięcej do takich zdarzeń wyjeżdżali strażacy z Dolnego Śląska – 184, Śląska – 149 i Mazowsza – 136.

Dla porównania w całym 2019 roku, czyli przed pandemią strażacy brali udział w ponad 1,9 tys. IZRM, w 2020 roku było ich już ponad 3,3 tys., a od stycznia do marca br. niemal 1,6 tys.

Zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących „Zasadach ewidencjonowania zdarzeń  w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej”, Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego to zdarzenie pozostające lub będące we właściwościach Państwowego Ratownictwa Medycznego, podczas którego ratownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej, realizują medyczne działania ratownicze  do czasu przejęcia odpowiedzialności za poszkodowanego przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego.

Foto. 112Tychy.pl 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz