Waloryzacja świadczenia ratowniczego

Od 1 marca w górę pójdzie wysokość świadczenia ratowniczego dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obecnie comiesięczne świadczenie ratownicze do emerytury otrzymuje ponad 112 tysięcy osób, jego wysokość to 200 złotych. Teraz to się zmieni.

Zgodnie z ustawą świadczenie zostanie zwaloryzowane w oparciu o wskaźnik waloryzacji wynikający ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i od 1 marca wyniesie 258 złotych.

Świadczenie ratownicze przysługuje kobietom po ukończeniu 60 lat i mężczyznom po ukończeniu 65 lat. Warunkiem jest czynne uczestnictwo w akcjach ratowniczo – gaśniczych przez co najmniej odpowiednio 20 i 25 lat.

Do tej pory – według MSWiA – przyznano 122 106 świadczeń. 37 osób odwołało się od negatywnej decyzji, z czego 18 rozpatrzono pozytywnie.

Exit mobile version