Prezydent Warszawy oraz dowódcy służb, w tym wojska, byli w nocy z 18 na 19 listopada obserwatorami ćwiczeń Patrol – 15, podczas których pozorowano zdarzenie chemiczne – zamach terrorystyczny z użyciem substancji toksycznej w wagonach kolejki i na peronie stacji metra Stadion Narodowy.

– W Warszawie służby ćwiczą często – aby sprawdzić własną sprawność a także jakość współpracy pomiędzy sobą. Ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzane są przynajmniej raz do roku.- powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. – Miasto uczestniczyło i przetestowało swoje procedury w ćwiczeniach na dworcu PKS, w centrach handlowych, banku i na lotnisku Chopina.

Na potrzeby ćwiczenia Patrol -15 opracowano scenariusz, w którym założono, że istnieje poważne zagrożenie terrorystyczne dla Wislandii związane z jego zaangażowaniem w walkę z międzynarodowym terroryzmem. Grupy ekstremistów posiadają technologie oraz zdolności do wyprodukowania i użycia środków uznawanych za broń masowego rażenia. Wydarzenia takie jak znalezienie pojemników zawierających prekursory do produkcji sarinu, kradzież pojemników z substancjami promieniotwórczymi, ataki na systemy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej potęgują poczucie zagrożenia u obywateli. W wyniku narastającego zagrożenia bezpieczeństwa na początku listopada br. odbyły się posiedzenia resortowych zespołów zarządzania kryzysowego, a 15 listopada 2015 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o aktywacji Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).

Patrol15

Ćwiczenie miało zasięg ogólnopolski. Zaangażowane w jego realizację są siły i środki podległe sześciu resortom (MON, MSW, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz wojewodom, prezydentom miast, burmistrzom. W sumie w ćwiczeniu udział wzieło 217 elementów, od szczebla lokalnego (od urzędu miasta, jednostki straży pożarnej, powiatowego inspektoratu ochrony środowiska) po szczebel centralny (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Operacyjne MON, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, Komendy Główne Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, centra zarządzania kryzysowego ministerstw, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, itd.). W sumie w organizację i przeprowadzenie ćwiczenia na wszystkich szczeblach zaangażowanych było około 3000 ludzi.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Michała Przybysza / izzy photo

Tekst: Urząd Miasta Warszawa

o autorze

Redakcja