Praca trud i wysiłek w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia nawet z narażeniem życia jest misją do spełnienia w zwodzie strażaka. Będąc świadkami ludzkich tragedii, utraty zdrowia, wykluczenia z codziennej społecznej aktywności, niesiemy pomoc i nadzieję potrzebującym dzieląc się tym, co najcenniejsze, dzieląc się darem naszej krwi.

Organizatorzy Programu, Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polski Czerwony Krzyż, od początku jego realizacji postawili sobie cel: dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez jednostki strażackie w całym kraju oraz poprawę zaopatrzenia służby zdrowia w krew. Po raz siódmy udało się w stu procentach!

W dniu 22 lutego 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14 odbyło się podsumowanie VII edycji programu „Strażacy w honorowym krwiodawstwie, Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Dla nas był to szczególny dzień, gdyż po raz pierwszy Komenda Powiatowa PSP w Brzesku stała się laureatem ogólnopolskiej edycji konkursu zdobywając pierwsze miejsce w kategorii „Najaktywniejsza jednostka Państwowej Straży Pożarnej”. W ramach wszystkich siedmiu edycji podczas organizowanych przez strażaków akcji honorowego krwiodawstwa, łącznie udało się pozyskać 34896 litrów tego bezcennego daru życia. Przytaczając słowa komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza przede wszystkim sukces naszych działań, to sukces osób chorych i potrzebujących, dla których ofiarowana krew stała się nadzieją na powrót do zdrowia, powrót do normalnego aktywnego życia.

Zwycięstwo w konkursie i możliwość odebrania wyróżnienia w obecności tak wielu skromnych jednak jakże wielkich sercem, szczerze oddanych bliźnim i idei krwiodawstwa ludzi jest owocem pracy, nie tylko strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Brzesku. Bez wątpienia jest to uhonorowanie wysiłku wszystkich krwiodawców powiatu brzeskiego uczestniczących w naszych akcjach, strażaków, policjantów i wszystkich sympatyków naszej służby, którym w imieniu własnym jak również Komendanta Powiatowego bryg. Dariusza Pęcaka chciałem serdecznie podziękować. Szczególne słowa podziękowania chciałbym złożyć członkom Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi w Brzesku w osobach Pana Grzegorza Matury, Pana Krzysztofa Olchawy, Pana Józefa Bąby, Pana Jerzego Migasa oraz Pana Pawła Kraja za pomoc i wspieranie naszych działań.

Włączając się w ten szczytny cel, jakim jest bezinteresowna pomoc potrzebującym, nie tylko strażacy, lecz wszyscy krwiodawcy realizują dzieło ratowania zdrowia i życia ludzkiego, dlatego wraz z podziękowaniami chciałbym im życzyć wytrwałości w dotychczasowych działaniach i pozostawania zawsze po tej stronie igły, która może ofiarować pomoc, a nie oczekuje na ratunek.

Pierwsza, pilotażowa edycja Programu trwała tylko od października do grudnia 2006 r., a zaowocowała pozyskaniem 1300 litrów krwi. W 2007 r. druga edycja przyniosła 4700 litrów. Trzecia w 2008 roku powiększyła wynik do 5756, czwarta w 2009 roku przyniosła 5.786 litrów krwi. W 2010 roku 6162, w 2011 – 5592 litry i 5600 litrów w roku 2012.

Łącznie Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przyniósł 34 896 litrów bezcennego leku dla osób chorych, ofiar wypadków, dla wszystkich nas, którzy w każdej chwili mogą znaleźć się „po drugiej stronie igły”.

Laureaci VII edycji „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

W ocenie jednostek PSP, OSP i JRG komisja brała pod uwagę wskaźnik: „ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce”.
W ocenie zaangażowania strażaków indywidualnych uwzględniono:

  • zakres działań promocyjnych i organizacyjnych,
  • atrakcyjność promocji,
  • efektywność podejmowanych działań.

&

W kategorii I – Najaktywniejsza Jednostka Państwowej Straży Pożarnej:
I miejsce – Komenda Powiatowa PSP Brzesko, okręg małopolski,
II miejsce – Komenda Powiatowa PSP Błonie, okręg mazowiecki,
III miejsce – Komenda Miejska PSP Gdynia, okręg pomorski.

W kategorii II – Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej:
I miejsce – OSP Bieniewo, okręg mazowiecki,
II miejsce – OSP Zakrzów, okręg małopolski,
III miejsce – OSP przy ZM w Bydgoszczy, okręg kujawsko-pomorski.

W kategorii III – Najaktywniejsza Jednostka Ratowniczo Gaśnicza:
I miejsce – JRG PSP Krynica Zdrój, okręg małopolski,
II miejsce – JRG PSP Sulechów, okręg lubuski,
III miejsce – Zakładowa Służba Ratownicza, grupa „ADAMED” Polfa S.A. Pabianice, okręg łódzki.

W kategorii IV – Najaktywniejszy Strażak Indywidualny:
I miejsce – Paweł Gil, Komenda Miejska PSP Gdynia, okręg pomorski,
II miejsce – Marek Hołda, OSP Zakrzów, okręg małopolski,
III miejsce – Włodzimierz Żabka, Komenda Powiatowa PSP Błonie, okręg mazowiecki.

Źródło: KG PSP

o autorze

Redakcja