Dnia 2 Listopada 2011 roku strażacy uczcili pamięć swoich kolegów. Delegacje strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP złożyły wiązanki kwiatów…

Delegacje strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP złożyły wiązanki kwiatów w kwaterze strażackiej upamiętniającej ruch oporu „Skała” i strażaków poległych w czasie II wojny światowej oraz na grobach zasłużonych pożarników, spoczywających w warszawskich nekropoliach – Cmentarzu Komunalnym (d. Wojskowy) i Cmentarzu Powązkowskim.

W uroczystości udział wzięli:

  • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP,
  • nadbryg. Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
  • nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP,
  • nadbryg. Ryszard Dąbrowa – Rektor-Komendant SGSP,
  • bryg. Mariusz Wejdelek – Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy,
  • ks. mł. bryg. Krzysztof Jackowski – Kapelan Strażaków.

&

Ponadto, wieniec na grobie płk. poż. Augustyna Jaworskiego złożyła delegacja „Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów”, którego wieloletnim wiceprezesem był zasłużony strażak. Podczas ceremonii podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zaciągnęli warty honorowe przy grobach strażaków.

Foto: st. kpt. Paweł Pomorski – KW PSP w Warszawie.

Tekst: kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

o autorze

Redakcja