Urząd m.st. Warszawy zawarł porozumienie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej na wsparcie finansowe w 2021 roku.

W ramach porozumienia warszawska straż pożarna otrzyma z miejskiej kasy 6 mln 910 tys. zł, z czego 4 mln 410 tys. zł na zakup średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych i lekkich specjalnych, a 2 miliony złotych na zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, wodnego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów. 

Pozostałe pół miliona złotych zarezerwowano na rekompensaty za przedłużony czas służby strażaków.

Według planu zamówień publicznych w tym roku Komenda Miejska PSP w Warszawie zamierza kupić ubrania specjalne za blisko 400 tys. zł i samochody za ponad 11,5 mln zł. Planowany jest również przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej strażnicy JRG 6 na Bielanach.

Warszawskich ‘chemików’ czeka przeprowadzka. Pokazano wizualizacje

Foto. nasygnale.com.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz