Dnia 10 lutego 2011 roku na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ulicy Słowackiego 52/54 odbyła się odprawa roczna i uroczystość przekazania nowych wozów pożarniczych.

Narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego rozpoczęła pierwszą część strażackich uroczystości. Podczas spotkania Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Gustaw Mikołajczyk ,wraz z zastępcami, omówił kierunki działań oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa mazowieckiego w 2010 roku.Strażacy wyjeżdżali do akcji 63&391 razy. Najczęstszą przyczyną interwencji były miejscowe zagrożenia. Odnotowano 17 171 pożarów z których najwięcej było w Warszawie.

W trakcie narady odbyła się uroczystość nadania wyższych stopni służbowych oraz wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się strażaków woj. mazowieckiego. Ponadto, sześciu funkcjonariuszy PSP uhonorowano tytułem „Strażak Miesiąca”.

Po zakończeniu odprawy rocznej odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania nowych samochodów pożarniczych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych.

Po przywitaniu wszystkich obecnych i wysłuchaniu okolicznościowych przemówień nastąpiło oficjalne przekazanie. Przedstawiciele 17 komend odebrali kluczyki, dokumenty oraz akty przekazania. Następnie wozy zostały poświęcone a ich kierowcy otrzymali od księży upominek – breloczek. Na zakończenie każdy mógł dokładnie obejrzeć zgromadzony sprzęt. Oprócz dużej ilości podnośników uwagę zwracał Man TGS 26.440 z żółtymi pasami na zabudowie oraz Scania prezentowana na ubiegłorocznych strażackich targach w Niemczech.

Zakupione w 2010 roku pojazdy i sprzęt ratowniczy łącznie kosztował około 29 mln zł. Koszt jednego samochodu MAN TGL 12.250 do ratownictwa wysokościowego to około 995 tys. zł. Natomiast jeden ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy to kwota około 850 tys. zł – 1&290 tys. zł w zależności od typu (np. napęd 4×4) i wyposażenia pożarniczego.

Środki na ten cel pochodziły z:

 • budżetu państwa z „programu modernizacji Policji, SG, PSP, BOR w latach 2007 – 2011” ( około 4,4 mln zł),
 • programu RPO dla woj. Mazowieckiego, dz. 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” (około 9,6 mln zł),
 • narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (około 480 tys. zł),
 • wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (około 3,1 mln zł),
 • jednostek samorządowych (około 11,3 mln zł).

&

Dzięki tym środkom mazowieccy strażacy wzbogacili swoje zasoby ratownicze o:

1. KM PSP W Ciechanowie:

 • ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z wyposażeniem Mercedes Actros 3341 (411[M]27),
 • ciężki samochód specjalny chemiczno – ekologiczny Volvo FL 220 (411[M]60),

2. KP PSP w Gostyninie:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (431[M]53),

3. KP PSP w Grójcu:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (451[M]53),

4.KP PSP w Łosicach:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (491[M]53),

5. KP PSP w Mińsku Mazowieckim:

 • ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z wyposażeniem Scania (511[M]26),

6. KP PSP w Mławie:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (521[M]53),

7. KM PSP w Ostrołęce:

 • samochód specjalny do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczania wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym) &Mercedes Actros 1844 (341[M]39),

8. KP PSP w Otwocku:

 • ciężki uterenowiony samochód ratowniczo – gaśniczy Scania (551[M]25),
 • ciężki uterenowiony samochód ratowniczo – gaśniczy Man TGS 26.440 (551[M]26),
 • poduszkowiec ratowniczy z przyczepą (551-Ł1),
 • ładowarka piasku do worków przeciwpowodziowych,

9. KM PSP w Płocku:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (363[M]56),
 • kontener ekologiczny z wyposażeniem – pompą (362[K]01),
 • nośnik konteneru Volvo FM 440 (362[M]86),

10. KP PSP w Płońsku:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (571[M]53),

11. KP PSP w Przysusze:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (601[M]53),

12. KM PSP w Radomiu:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (334[M]53),
 • ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 4×4 Man TGM 18.290 (332[M]25),
 • kontener sanitarno-socjalny (333[M]K5) – przywieziony przez SKW do przewozu konteneru Renault 420 (333[M]86), który nie brał bezpośrednio udziału w uroczystości,
 • agregat pompowy na przyczepie transportowej (334-P3),

13. KM PSP w Siedlcach:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (382[M]53),

14. KP PSP w Szydłowcu:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (651[M]53),

15. KP PSP w Wołominie:

 • ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 4×4 Man TGM 18.290 (681[M]25),

16. KP PSP w Zwoleniu:

 • samochód ratownictwa wysokościowego MAN TGL 12.250 SHD-25 (701[M]53),

17.Osz w Pionkach:

 • ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 4×2 Man TGM 18.290 (840[M]25),
 • samochód specjalny do wsparcia działań przeciwpowodziowych Mercedes Sprinter 316 (840[M]81),

18. Osz Warszawa:

 • samochód specjalny do przewozu ratowników (autokar) Mercedes.

&

W naradzie i przekazaniu udział wzięli:

 • Zbigniew Sosnowski – Podsekretarz Stanu w MSWiA,
 • Jacek Kozłowski – Wojewoda mazowiecki,
 • nadbryg. Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 • nadbryg. Ryszard Dąbrowa – rektor-Komendant SGSP,
 • Tomasz Skrzyczyński – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie,
 • nadinsp. Ryszard Szkotnicki – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji,
 • płk dr Roman Ćwikliński – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
 • Antoni Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
 • Krzysztof Wołczyński – Zastępca Wojewódzkiego Mazowieckiego Inspektora Transportu Drogowego,
 • Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP woj. mazowieckiego.

&

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuje bryg. Tomaszowi Krasowskiemu – dowódcy JRG nr 2 w Siedlcach.

Tekst i zdjęcia: bryg. Tomasz Krasowski, kpt. Karol Kierzkowski, Piotr Strzałek.

o autorze

Redakcja