Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisał porozumienie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym.

W dniu12 marca 2013 roku w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej obyło się Spotkanie Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego – Sygnatariuszy Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym.

Podczas spotkania podpisano bilateralne porozumienia o współpracy pomiędzy szefami służb:

  • Komendantem Głównym PSP, a Głównym Inspektorem Pracy,
  • Komendantem Głównym PSP, a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska,
  • Głównym Inspektorem Pracy, a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

Jednocześnie przedstawiciele zakładów: PKN ORLEN S.A., Grupa LOTOS S.A., PGNiG S.A., PERN „Przyjaźń” S.A., OLPP Sp. z o. o. – Sygnatariusze Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym, podpisali dokument „Dobre praktyki nt. zarządzania wykonawcami zewnętrznymi”, jako załącznika do Deklaracji (powyższa deklaracja została podpisana przez Prezesów / Członków Zarządu w obecności szefów służb (PSP, GIP, GIOŚ) 24 listopada 2011 r. w Głównym Inspektoracie Pracy).
Następnie odbyło się spotkanie przedmiotowej grupy roboczej podsumowujące „Wspólne działania kontrolno – prewencyjne PSP, PIP i IOŚ w bazach paliw w 2012 r.”.

W spotkaniu&udział wzięli:&gen. brygadier Wiesław LEŚNIAKIEWICZ, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, Iwona HICKIEWICZ – główny inspektor pracy wraz z zastępcami: – Małgorzatą KWIATKOWSKĄ&i Leszkiem ZAJĄCEM, Roman JAWORSKI – zastępca głównego inspektora ochrony środowiska, Piotr CHEŁMIŃSKI –członek zarządu PKN ORLEN S.A., Wojciech BLEW – pełnomocnik zarządu, Grupa LOTOS S.A. Tadeusz ZAJĄC –pełnomocnik zarządu PGNiG S.A., Marcin MOSKALEWICZ – prezes zarządu PERN „Przyjaźń” S.A., Daniel BETKE –prezesa zarządu OLPP Sp. z o.o.

Źródło: KG PSP

o autorze

Redakcja