Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie od wtorku oficjalnie posiada na wyposażeniu wielokontenerowy trenażer.

Trenażer do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych o oznaczeniu TR 014 znajduje się w dzielnicy Włochy na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2.

Składa się z dwóch modułów: ogniowego i taktycznego. Jest przewidziany przede wszystkim do realizacji „Programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”, jak również do realizacji procesu kształcenia instruktorów prowadzących zajęcia z gaszenia pożarów wewnętrznych oraz do wsparcia procesu doskonalenia zawodowego strażaków PSP i OSP. Uniwersalna konstrukcja pozwala dodatkowo na realizację szeregu elementów innych szkoleń, np. z dziedziny ratownictwa wysokościowego, chemicznego czy poszukiwawczo-ratowniczego.

W ramach postepowania przetargowego w tym roku do szkół pożarniczych, ośrodków szkolenia i komend powiatowych/miejskich trafi osiemnaście trenażerów.

Zamówienie o wartości 13 milionów złotych jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Kolejny trenażery zostaną posadowione w Ośrodkach Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach, Nisku i Łapach.

Foto. facebook.com/IgnisSKG/

o autorze

Redakcja/Łukasz