Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przekazała jednostkom OSP dwa samochody ratowniczo – gaśniczego.

Chodzi o średnie samochody ratowniczo – gaśnicze zabudowane na podwoziu Star 1466 6×6, które znajdowały się w podziałach bojowych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 12 i 13, były to jedyne takie wozy w stolicy.

Pierwszy wóz, który znajdował się w podziale bojowym Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 12 został przekazany druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie w powiecie otwockim, a samochód z ‘trzynastki’ pozostał w Warszawie i trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej.

W miejsce Starów Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze otrzymały w ubiegłym roku średnie samochody ratowniczo – gaśnicze GBA 3/16 zabudowane przez firmę Szczęśniak na podwoziu Renault D16.

Foto. OSP Wesoła

Foto. OSP Józefów

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl