W ubiegłym roku warszawscy strażacy wyjeżdżali prawie dwadzieścia tysięcy razy. Było spokojniej. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku warszawska straż pożarna odnotowała 3241 pożarów, w tym trzy zakwalifikowano jako bardzo duże, 27 jako średnie i 3211 jako małe. Miejscowych zagrożeń było 12 548.

4154 zdarzenia zakwalifikowane jako alarmy fałszywe.

W porównaniu z 2020 rokiem liczba zdarzeń zmalała o 1142.  

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl