Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ogłosiła aż cztery nabory do służby przygotowawczej w komendzie i podległych jednostkach.

Warszawska straż pożarna chce przyjąć do służby 38 osób, z czego trzy osoby na docelowe stanowisko: starszy inspektor sztabowy z zakresem czynności obejmującym zadania realizowane w pionach logistyki lub prewencji w Komendzie Miejskiej PSP, dwadzieścia osób na stanowisko starszy ratownik-kierowca w JRG, dziesięć osób na stanowisko starszy ratownik medyczny służby w JRG i pięć osób na stanowisko starszy ratownik specjalista w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego działającej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 6.

Dokumenty należy składać do 31 grudnia 2020 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz