Warszawski ratusz podsumował wsparcie dla PSP

Prawie 108 milionów złotych trafiło do Komendy Miejskiej PSP w Warszawie w trakcie dwóch kadencji Prezydent Hanny Gronkiewicz – Waltz.

W latach 2007-2018 Miasto Stołeczne Warszawa na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przekazało kwotę 107 939 468 mln zł. Środki te pozwoliły za zakup:

59 samochodów, w tym średnie i ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze, dwa samochody specjalne z drabiną, dwa podnośniki, żuraw samojezdny, samochód ratownictwa chemicznego – mobilne laboratorium poznania skażeń CBRN, ciężki samochód ratownictwa technicznego, samochód ratownictwa medycznego, samochód ratownictwa wysokościowego, samochód dowodzenia i łączności oraz samochody operacyjne, rozpoznawczo – ratownicze i kwatermistrzowskie.

Kontenery: kwatermistrzowski, oświetleniowy, proszkowy, przeciwpowodziowy i dekontaminacyjny.

Dwa zestawy sprzętowe do akcji przeciwpowodziowych składające się z dwóch zautomatyzowanych ładowarek do piasku, minikoparki i czterech quadów z przyczepami.

Do tego trzy łodzie ratownicze, skuter wodny, mobilne symulatory – domki edukacyjne, 55 aparatów ochrony układu oddechowego, trzy namioty sztabowe z wyposażeniem, pięć pomp pożarniczych, ponad 370 tysięcy worków do piasku i materiały medyczne do toreb medycznych.

Ponadto, władze miasta sfinansowały lub dofinansowały budowę dwóch Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 10 i 15, rewitalizację zabytkowego budynku wraz z budową łącznika na terenie JRG 5, budowę dwóch boksów garażowych z przebudową placu i stacji paliw w JRG 13, przebudowę drogi wjazdowej do JRG 2, zaplecza technicznego Komendy Miejskiej i stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych, modernizację obiektu KM PSP i JRG 3 oraz remonty w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych nr 6 i 7.

Foto. KM PSP Warszawa

Exit mobile version