W dniach od 08 do 12 maja 2017 Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, w porozumieniu z Komendą Miejską PSP w Rybniku zorganizowała warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Warsztaty zostały przeprowadzone w porozumieniu z Biurem Szkolenia Komendy Głównej PSP w Warszawie. Warsztaty odbyły się w Rybniku, w budynkach przy ul. Jankowickiej dla grupy 13 instruktorów z terenu kraju. Ich celem warsztatów było doskonalenie umiejętności instruktorskich oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych, które będą wykorzystywane w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Do udziału w warsztatach oddelegowani zostali:

 • st. bryg. Marek Krassowski – KP PSP Wyszków,
 • mł. bryg. Bartosz Klich – KP PSP Gniezno,
 • mł. bryg. Damian Saleta – CS PSP,
 • st. kpt. Łucja Rozwadowska – SA PSP Kraków,
 • st. kpt. Rafał Antosik – SGSP,
 • st. kpt. Rafał Własinowicz – KP PSP Błonie,
 • kpt. Michał Rosa – KM PSP Warszawa,
 • kpt. Dariusz Olcen – KM PSP Elbląg,
 • kpt. Mateusz Szultka – KM PSP Gdynia,
 • mł. kpt. Dariusz Baranowski – SGSP,
 • mł. kpt. Michał Osięgłowski – KM PSP Poznań,
 • mł. asp. Adam Skrzypkowski – KP PSP Kartuzy,
 • mł. asp. Mirosław Grzeszczak – KM PSP Poznań.

Zajęcia praktyczne, tzw. „ćwiczenia gorące” odbywały się w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Uczestnicy warsztatów mieli okazję przećwiczenia i demonstracji różnych założeń taktycznych wraz z wykorzystywanych w działaniach różnych technik.

Zajęcia obejmowały następującą tematykę: „Zasady bezpieczeństwa podczas działań”, „Demonstracja rodzajów wentylacji wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych”, „Demonstracja form działań taktycznych. Działania wewnętrzne i zewnętrzne”, „Elementy procesu wypracowywania decyzji. Ewakuacja vs. gaszenie”, „Demonstracja założeń taktycznych. Pożary ukryte poddasza i piwnicy. Wentylacja taktyczna.”, „Metody zarządzania przepływami gazów pożarowych”.

W trakcie warsztatów uczestnicy zwracali szczególną uwagę na charakterystykę zagrożeń wynikających z pożaru, tj. przegrzanie, odwodnienie, toksyczność dymu, ograniczona widoczność itp.

Foto.  mł. bryg. Waldemar Nowak – CS PSP, mł. kpt. Piotr Zwarycz – KP PSP Tarnowskie Góry oraz sekc. Łukasz Ratkowiak – KM PSP Świętochłowice.

o autorze

Redakcja/Łukasz