Celem Warsztatu Szkoleniowego Heavy Rescue Poznań 2014 było doskonalenie technik z zakresu ciężkiego ratownictwa technicznego. Pod patronatem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu spotkały się zespoły Heavy Rescue Germany oraz SGRT OSP Mosina.

W warsztatach uczestniczyła jednocześnie kadra dydaktyczna szkoły oraz zaproszeni goście z terenu Polski interesujący się tematyką ciężkiego ratownictwa technicznego. Podczas trzech dni ćwiczeń na poligonie SA PSP Poznań doskonalono i wymieniano się doświadczeniami związanymi z wykonaniem dostępu do obiektów przygniecionych dużymi ciężarami.

Tematem przewodnim były pojazdy szynowe oraz komunikacji zbiorowej. Trzeciego dnia zajmowaliśmy się również tematyką działań, podczas katastrof budowlanych w oparciu o sprzęt firmy Paratech, którym dysponował zespół Niemiecki.

Jak podkreślili wszyscy uczestnicy warsztaty był świetną okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy w technikach i rozwiązaniach, które dopiero zaczynają funkcjonować w Europie. Uzgodniono też, że współpraca będzie nadal kontynuowana w celu dalszego rozwoju zagadnienia.&

Na szczególne podkreślenie i podziękowanie zasługuje pomoc i przychylność Pana Komendanta SA Poznań oraz Kadry Szkoły, bez których pomocy byłoby bardzo trudno zorganizować podobne spotkanie. &&

Tekst: Michał Kołodziejczak

o autorze

Redakcja