W dniach 7-9 lipca w Centralnej Szkole PSP odbyły się warsztaty dotyczące związane z prezentacją nowobudowanego Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD-PSP).

Celem warsztatów było teoretyczne oraz praktyczne zapoznanie się z systemem pod kątem jego planowanego wdrożenia na stanowiskach dyspozytorskich PSP każdego szczebla organizacyjnego. W spotkaniu udział wzięło 50 przedstawicieli PSP, reprezentujących Komendę Główną, Komendy Wojewódzkie, Komendy Miejskie i Powiatowe oraz Szkoły. Z kolei ze strony Wykonawcy systemu warsztaty prowadziło 9 osób.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy szkolenia brali udział w zajęciach teoretycznych odbywających się w auli Szkoły, natomiast zajęcia praktyczne zrealizowano w pozostałe dni, w dwóch salach wykładowych wyposażonych w stanowiska komputerowe z dostępem do sieci internet oraz OST112.  Podczas zajęć przedstawiciele Wykonawcy szeroko omówili przyjętą zasadę dla nowobudowanego SWD-PSP, a także szczegółowo zaprezentowali w wymiarze praktycznym ideę pracy systemu.

Źródło: CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz