W dniach 12-14 czerwca 2019 r. strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z Białegostoku i powiatu białostockiego brali udział w praktycznych warsztatach ratowniczych w okolicach Czarnej Białostockiej.

Każdego dnia kilkakrotnie, kolejno rozgrywane były wszystkie praktyczne epizody ratownicze lub ratowniczo–gaśnicze. Do konkretnego epizodu przystępowały grupy złożone z zastępów PSP i OSP stale współpracujących ze sobą, dobierane rejonami działania. Ćwiczenia prowadzone w systemie warsztatowym wymagały stałej oceny. Na bieżąco korygowane i tłumaczone były błędy, w taki sposób, aby poprawione nie rzutowały na dalszą część ćwiczenia. Każde zajęcia kończyły się omówieniem i oceną pracy ratowników połączonym z wymianą doświadczeń. Całość założenia, w celu sprawnego przepływu informacji i możliwości oceny prowadzonej w ramach rozgrywanych akcji korespondencji radiowej, koordynowana była przez stworzone na miejscu stanowisko kierowania – informuje bryg. Paweł Ostrowski z białostockiej straży pożarnej.

Epizod pierwszy zakładał wywrócenie łodzi na Zalewie Czapielówka i wpadnięciem ludzi do wody, drugi wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych, trzeci uszkodzenie instalacji gazu, a czwarty pożar budynku mieszkalnego.

W warsztatach udział wzięło ponad 200 strażaków.

Foto. KM PSP Białystok

o autorze

Redakcja/Łukasz