Warsztaty RIT w Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie

W dniach 18-20 października w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie odbyły się warsztaty z ratowania strażaków w sytuacjach awaryjnych – RIT.

Warsztaty zostały zorganizowane dla strażaków z województwa zachodniopomorskiego i były podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

Omówiono sposoby zgłaszania pomocy w sytuacjach awaryjnych oraz rozpoznawania takich sytuacji. Ponadto, omówiono metody dotarcia do poszkodowanych strażaków, dostarczania im zapasu powietrza oraz ewakuacji z obszaru zagrożonego. Duży nacisk położono także na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przedstawiono metody samoratownia oraz wydobywania nieprzytomnych strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu i technik. Warsztaty zakończono wykładem na temat czynników kancerogennych występujących w pracy strażaka oraz sposobach minimalizowania ich wpływu – przekazał mł. kpt. K. Kopkiewicz.

foto. Ośrodek Szkolenia PSP

Exit mobile version