W ubiegłym tygodniu w Ośrodku Szkolenia Szkoły Specjalistów Pożarnictwa na terenie Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie przeprowadzono warsztaty ratownictwa lotniskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ich celem było podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa lotniskowego, wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wojskowych i cywilnych grup ratownictwa lotniskowego, podniesienie bezpieczeństwa podczas operacji lotniczych.

W czasie warsztatów szczegółowo przedstawiono problematykę ratownictwa lotniskowego, a co najważniejsze umożliwiono uczestnikom warsztatów praktyczne sprawdzenie wiedzy, umiejętności oraz zgrania ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na jedynym w Polsce tego typu ośrodku szkoleniowym. Na terenie ośrodka szkoleniowego Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w Grupie przeprowadzono praktyczne szkolenia na makietach statków powietrznych MI-17, F-16 oraz C-295M CASA. Realizmu szkoleniom dodają wierne makiety statków powietrznych wykonane w skali 1:1 posiadające możliwość symulowania sytuacji awaryjnych poprzez symulowanie pożaru który podczas szkoleń przebiega w warunkach kontrolowanych. Ważnym i nieodzownym elementem warsztatów było szkolenie z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas katastrof lotniczych – poinformował Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Foto. WOP

o autorze

Redakcja/Łukasz